Planowane zmiany w podatku dochodowym w 2021

Estoński CIT od 1 stycznia 2021

Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest zmiana czasu poboru podatku na czas wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy korzystają z nowego rodzaju opodatkowania, czy będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z nowelizacją, z opodatkowania Estońskim CIT będą mogły skorzystać: spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Limit poniżej którego firma będzie miała możliwość do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów w roku.

Ustawodawca szacuje, że dzięki Estońskiemu CIT na rachunkach firm pozostanie w następnym roku ok 5,6 mld zł. Według niezależnych ekspertów , nowe rozwiązanie oszczędzi firmom około 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę rozliczenia CIT. Skutkiem jego wdrożenia będzie powstanie nawet 100 tys. nowych miejsc pracy.

AP Tax

Obniżki, ułatwienia i uszczelnianie PDO

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem

Nowela ustawy zakłada szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m. in. istotne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt będzie dostępny dla szerszego spektrum działalności i zawodów a limit przychodów zostaje znacząco podniesiony, z 250 tys. euro do 2 mln euro. Uproszczone ryczałtowe rozliczenie podatku będzie w Polsce najszerzej dostępnym w skali EU.

Podwyższenie limity na mały CIT

Podwyższeniu z 1,2 mln euro do 2 mln euro ulegnie limit przychodów uprawniających na skorzystanie z obniżonej stawki CIT 9%. Pozwoli to oszczędzić oszczędzić firmom ok. 400 mln zł rocznie. Ma to także duże znaczenie dla spółek, które skorzystają z estońskiego CIT oraz biur rachunkowych.

Opodatkowanie Spółek Komandytowych

Zmiana ustawy zawiera również szereg przepisów uszczelniających, których celem jest utrudnienie wyprowadzania z PL środków do rajów podatkowych. Temu służy nałożenie obowiązku rozliczania CIT przez spółki komandytowe oraz w niektórych przypadkach także spółki jawne.

Przesunięcie obowiązku podatkowego ze wspólników na samą spółkę komandytową oznaczać będzie dla większości z nich zmniejszenie całkowitego obciążenia podatkowego (PIT i CIT). Większość z nich skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, co będzie miało istotny wpływ na ich płynność. Objęcie CIT spółek komandytowych wprowadzi równe warunki fiskalne dla przedsiębiorstw na rynku krajowym. Wyrównana będzie wysokość opodatkowania spółek z o.o. oraz spółek z o.o. komandytowych, za którymi stoi jeden właściciel.

Podatek od dochodów z zagranicy

Ulec mają także zasady rozliczenia dochodu zarabianego poza granicami kraju. Zmiany obejmą polskich rezydentów podatkowych, dla których zagraniczne dochody przekraczają kwotę 8 tys. zł. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy lub usług wykonywanych na morzu .