Wprowadzone przez admin

Zmiany Podatkowe 2022 – Polski Ład Podatkowy

Z pierwszym dniem stycznia 2022 r w życie wejdzie Polski Ład – pakiet wielu ustaw wprowadzających istotne zmiany podatkowe, które obejmą wszystkich podatników. Najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorców to nowe obciążenie, które jest spowodowane zwiększeniem oraz brakiem możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej. Warto również wspomnieć, że składką objęci są wspólnicy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych […]

Wynajem nieruchomości na ryczałcie bez zakładania działalności gospodarczej

Naczelny Sąd Administracyjny  uchwała z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FSP 1/21 w składzie rozszerzonym podważył dotychczasową linie Urzędów Skarbowych, które dotychczas stały na stanowisku , że wynajem wielu nieruchomości wymaga zakładania działalności gospodarczej. Według NSA przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do […]

Podatkowy Nowy Ład

W ramach prowadzonych zmian legislacyjnych , które miałyby objąć podatników od 1 stycznia 2022 Rząd zaproponował wiele rewolucyjnych zmian. Zmiany w podatkach zostały roboczo nazwane Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem Podatkowym. Proponowane zmiany to: Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys zł. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł ma […]

Nowe terminy sprawozdań finansowych za 2020 rok

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok? Ustawodawca przesunął termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 rok. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców związane ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 przesunięto termin sprawozdawcze. Dla jednostek sektora prywatnego oraz non profit termin ten to 31 czerwca 2021r. Dla jednostek sektora finansów publicznych nowy termin mija o 1 […]

Tarcza 7.0 dostępna dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów datowanego na 19 stycznia 2021 r. „W sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”, ustawodawca rozszerzył pomoc dla firm które ucierpiały przez ostatnie obostrzenia. Pomoc z tarczy 7.0 jest dostępna dla firm powstałych w 2020 r. tak więc o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność […]

Planowane zmiany w podatku dochodowym w 2021

Estoński CIT od 1 stycznia 2021 Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest zmiana czasu poboru podatku na czas wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy korzystają z nowego rodzaju opodatkowania, czy będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z nowelizacją, z opodatkowania Estońskim CIT będą mogły skorzystać: spółka kapitałowa […]

Terminy wymiany kas fiskalnych w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla wielu branż. Jednak część z przedsiębiorców skorzysta z przesunięcia instalacji kas dopiero od 1 lipca 2021 roku. W marcu 2019 roku Ustawodawca wprowadził przepisy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nakładające na szeroką grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji […]