Wprowadzone przez admin

Wynajem nieruchomości na ryczałcie bez zakładania działalności gospodarczej

Naczelny Sąd Administracyjny  uchwała z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FSP 1/21 w składzie rozszerzonym podważył dotychczasową linie Urzędów Skarbowych, które dotychczas stały na stanowisku , że wynajem wielu nieruchomości wymaga zakładania działalności gospodarczej. Według NSA przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do […]

Podatkowy Nowy Ład

W ramach prowadzonych zmian legislacyjnych , które miałyby objąć podatników od 1 stycznia 2022 Rząd zaproponował wiele rewolucyjnych zmian. Zmiany w podatkach zostały roboczo nazwane Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem Podatkowym. Proponowane zmiany to: Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys zł. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł ma […]

Nowe terminy sprawozdań finansowych za 2020 rok

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok? Ustawodawca przesunął termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 rok. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców związane ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 przesunięto termin sprawozdawcze. Dla jednostek sektora prywatnego oraz non profit termin ten to 31 czerwca 2021r. Dla jednostek sektora finansów publicznych nowy termin mija o 1 […]

Tarcza 7.0 dostępna dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów datowanego na 19 stycznia 2021 r. „W sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”, ustawodawca rozszerzył pomoc dla firm które ucierpiały przez ostatnie obostrzenia. Pomoc z tarczy 7.0 jest dostępna dla firm powstałych w 2020 r. tak więc o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność […]

Planowane zmiany w podatku dochodowym w 2021

Estoński CIT od 1 stycznia 2021 Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest zmiana czasu poboru podatku na czas wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy korzystają z nowego rodzaju opodatkowania, czy będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z nowelizacją, z opodatkowania Estońskim CIT będą mogły skorzystać: spółka kapitałowa […]

Terminy wymiany kas fiskalnych w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla wielu branż. Jednak część z przedsiębiorców skorzysta z przesunięcia instalacji kas dopiero od 1 lipca 2021 roku. W marcu 2019 roku Ustawodawca wprowadził przepisy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nakładające na szeroką grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji […]