Nowe terminy sprawozdań finansowych za 2020 rok

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

Ustawodawca przesunął termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 rok. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców związane ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 przesunięto termin sprawozdawcze. Dla jednostek sektora prywatnego oraz non profit termin ten to 31 czerwca 2021r. Dla jednostek sektora finansów publicznych nowy termin mija o 1 miesiąc później.

Decyzja Ministerstwa Finansów o zmianie terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych. Taki wniosek składała także Komisja ds. opiniowania aktów prawnych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W początkowym kształcie zaproponowanych zmian, wydłużenie terminów miała dotyczyć jedynie części firm i organizacji. Wydłużenie terminu dla wszystkich jednostek, a nie tylko dla organizacji non-profit co przewidywała pierwotna propozycja Ministerstwa jest krokiem na przód i wsparciem dla przedsiębiorców.

Zmiany dotyczą spółek dla których rok obrotowy kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego. Przy zakładaniu nowej Spółki warto uwzględnić łączenie lat obrotowych. Nasze biuro zakłada spółki z ograniczoną odpowiedzialności w systemie S24 w ciągu jednego dnia. Zadzwoń i sprawdź ofertę.