Rozliczenia Podatków

Rozliczenia podatków PIT, CIT, PCC – zakres usług:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i PIT przekazywanie ich do urzędu skarbowego

 • ewidencja środków trwałych – amortyzacja

 • opracowanie dokumentacji podstawowych zasad rachunkowości wg potrzeb

 • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach

 • sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego

Ewidencja VAT – zakres usług:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 , VAT EU, WDT, WNT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego wraz z plikami JPK-VAT

 • dokumenty rejestrujące firmę w urzędzie skarbowym (VAT-R)

 • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych

 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrze zakupów i sprzedaży – czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania firmy

 • wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego

ZUS – zakres usług:

 • sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę i pracowników wg zasad obowiązujących po reformie Ubezpieczeń Społecznych

 • sporządzanie deklaracji i raportów oraz przekazywanie ich do ZUS drogą elektroniczną – czynności wykonywane są przy użyciu oprogramowania płatnik

 • sporządzanie zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzeń dla celów ustalenia zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego)

 • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy składek, listy płac)

 • sporządzanie informacji o składkach z ZUS dla wszystkich pracowników

AP Tax biuro rachunkowe księgowe warszawa gocław