Podatkowy Nowy Ład

W ramach prowadzonych zmian legislacyjnych , które miałyby objąć podatników od 1 stycznia 2022 Rząd zaproponował wiele rewolucyjnych zmian. Zmiany w podatkach zostały roboczo nazwane Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem Podatkowym. Proponowane zmiany to:

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys zł.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł ma na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego dla osób najmniej zarabiających.

Nowy Próg Podatkowy

Dla jednoosobowych firm rozliczających się na zasadach ogólnych wzrośnie do 120 tys. zł próg od którego płaci się 32% podatku. Najwięcej skorzystają osoby zarabiające do 6 tys. zł.

Składka zdrowotna

Ujednolicona zostanie wielkość składki zdrowotnej oraz metody jej naliczania. Zaproponowano 9% składkę zdrowotną liczoną od dochodu , bez możliwości odliczenia. Jednocześn ie zgodnie z postulatami przedsiębiorców wprowadzona ma być ryczałtowa składka zdrowotna dla firm rozliczających się ryczałtem

Według Rządu likwidacja ryczałtu na składkę zdrowotną dla działalności gospodarczych ma zlikwidować wypychanie pracowników i oferowanie im umów cywilno-prawnych . Niestety takie rozwiązanie podniesie koszty podatkowe funkcjonowania firm. Składka zdrowotna w wysokości 9% liczona od dochodu bez możliwości jej odliczenia jest de facto dodatkowym podatkiem nałożonym na jednoosobowe działalności gospodarcze