Tarcza 7.0 dostępna dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów datowanego na 19 stycznia 2021 r. „W sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”, ustawodawca rozszerzył pomoc dla firm które ucierpiały przez ostatnie obostrzenia.

Pomoc z tarczy 7.0 jest dostępna dla firm powstałych w 2020 r. tak więc o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r a nie jak dotychczas w 2019. Jakie warunki są konieczne, aby otrzymać wsparcie? Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Rozporządzenie przewiduje 4 formy wsparcia:

– zwolnienie ze składek ZUS,

– świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,

– dodatkowe świadczenie postojowe,

– jednorazową dotację.

Obwiązujące od 1 lutego 2021 r. przepisy Tarczy 7.0 dają możliwość skorzystania z pomocy firmom, które rozpoczęły działalność w 2020 r. Warunkiem przyznania pomocy jest prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Nowi przedsiębiorcy, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego. Przy przyznawaniu pomocy ważne jest PKD przedsiębiorcy

Stąd bardzo ważnym aspektem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy przy zakładaniu działalności. Pomoc mogą uzyskać firmy prowadzące: sprzedaż detaliczna (odzież, obuwie i wyroby skórzane zarówno w wyspecjalizowanych sklepach, jak i targowiskach oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe na straganach i targowiskach), usługi hotelarskie (w tym pola ke mpingowe i namiotowe), gastronomia, produkcja, dystrybucja i projekcja filmów, działalność fotograficzna, turystyczna, targowa, sportowa (wypożyczalnie sprzętu, zajęcia pozaszkolne – sportowe i artystyczne), nauka jazdy i języków obcych.

Postojowe dotyczy także działalności paramedycznej, fizjoterapeutycznej, rozrywkowej (domy strachów, wesołe miasteczka, parki rozrywki), kulturalnej (muzea) oraz pralni.