Terminy wymiany kas fiskalnych w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla wielu branż. Jednak część z przedsiębiorców skorzysta z przesunięcia instalacji kas dopiero od 1 lipca 2021 roku.

W marcu 2019 roku Ustawodawca wprowadził przepisy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nakładające na szeroką grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji przy użyciu kas fiskalnych typu on-line. Ustawa wprowadzała konkretne sztywne terminy instalacji kas on-line tj. 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 (w odniesieniu do konkretnych branż). Ze względu na COVID-19 i stan epidemiczny, terminy te zostały przesunięte na 2021 rok.

Nowe terminy wymiany na kasy on-line w 2021 roku

Ministerstwo Finansów rozporządzeniem z 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany terminu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii usankcjonowało przesunięcie terminów instalacji kas fiskalnych on-line

1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin dla:
– gastronomii
– zakwaterowania tymczasowego i krótkotrwałego
– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu

2. Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin dla świadczenia usług:
– fryzjerskich
– kosmetycznych
– budowlanych
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
– prawniczych
– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Czas na wymianę kas fiskalnych w gastronomii i wynajmie tymczasowym tylko do 1 stycznia 2021 r.

Mimo, że bieżąca sytuacja firm z branży gastronomicznej i wynajmu jest dramatyczna, MinFin nadal nie wydało nowego rozporządzenia, które pozwalałoby firmom gastronomicznym i hotelarskim skorzystać z odroczenia terminu instalacji kasy on-line na lipiec 2021 roku. Oznacza to, że restauracje i punkty noclegowe świadczące usługi najmu krótkotrwałego, musz ą liczyć się z wymogiem poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wymianą swoich kas rejestrujących, w terminie najpóźniej do końca 2020 roku.

Należy przy tym podkreślić, że nie wszystkie placówki gastronomiczne będą zobowiązane wymienić kasy fiskalne 1 stycznia 2021 roku. Obowiązek ten dotknie wyłącznie punkty gastronomiczne o charakterze stacjonarnym.

Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i prawnicy z wydłużonym terminem na wymianę kasy rejestrującej

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów przesunięty termin wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line od 1 lipca 2021 obowiązuje:

  • fryzjerów,
  • kosmetyczki,
  • lekarzy,
  • prawników,
  • firmy budowlane,
  • usługi fitness.

Na dzień dzisiejszy nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla przedsiębiorców z pozostałych branż, niestety i oni będą musieli dokonać wymiany urządzeń rejestrujących. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały bowiem wycofane ze sprzedaży już w 2019 roku , zaś w 2023 roku sprzedawane będą wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line. Firmy rejestrujące transakcje na tradycyjnych kasach będą mogły to robić wyłącznie do czasu ich wyeksploatowania.