Zmiany Podatkowe 2022 – Polski Ład Podatkowy

Z pierwszym dniem stycznia 2022 r w życie wejdzie Polski Ład – pakiet wielu ustaw wprowadzających istotne zmiany podatkowe, które obejmą wszystkich podatników. Najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorców to nowe obciążenie, które jest spowodowane zwiększeniem oraz brakiem możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej. Warto również wspomnieć, że składką objęci są wspólnicy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (tu komplementariusz), a także jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym przypadku podstawą obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wartość przeciętnego wynagrodzenia, bez względu na przychód osiągnięty w danej spółce. Jednocześnie osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powołania na członka zarządu w spółkach z o.o. będą od nowego roku objęci obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej w wysokości 9% osiągniętego dochodu.
Każda z formy opodatkowania wiąże się z różnym obciążeniem podatkowym w ramach zmian wprowadzanych przez Nowy Ład Podatkowy.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego zaletą jest mniejsza stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne, zamiast 9% tylko 4,9%. Niestety brak jest możliwości skorzystania z podwyższonej kwoty wolnej. Przy zasadach ogólnych pozostanie możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, co wraz ze zwiększeniem kwoty wolnej i progu podatkowego, może być bardziej opłacalne od podatku liniowego. Należy jednak pamiętać, że osiągając dochody powyżej 1 mln zł dodatkowo należna będzie danina solidarnościowa.

Ryczałt

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna będzie obliczana w oparciu o wartość przychodu i uzależnionego od niej, procentowej wartości przeciętnego wynagrodzenia (około 5900 zł). Dla ryczałtowców wykonujących zawody wolne, inżynierskie czy informatyczne znacząco została obniżona skala podatkowa i wyniesie ona 12% od przychodu.

Dla osób prawnych w estońskim CIT mamy zmniejszoną barierę wejścia. Jest obowiązek zatrudnienia co najmniej trzech osób oraz prosta struktura wspólników . Pozostał nadal brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku wspólników spółek z o.o. lub akcyjnych, więc efektywne opodatkowanie przy wyborze Citu Estońskiego jest zdecydowanie najniższe.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *